Dit was heel lang de website van Gerard Wassink, zoals je ook aan het adres natuurlijk al kunt zien.Was? Ja, de inhoud van de site is verplaatst naar een andere server. Zie het menu links voor de nieuwe locaties!

Share Button
Deze website is verplaatst